Avís legal

Propietat del web

Aquest espai és propietat de
Empresa Pública Local
Seu central : 86 RTE DE THEMIS 66120 TARGASONNE
RCS Perpignan B 913 727 871
TVA FR00913727871
Tél: 04 68 30 80 86

Disseny, desenvolupament i integració

SAEM Compagnie des Pyrénées
3 bis avenue Jean Prat
65100 Lourdes
05.62.97.71.37
contact@compagnie-des-pyrenees.com

Allotjament

OVH
SAS amb un capital de 10 174 560 €

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Seu Central : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francia

Président : Michel Paulin
OVH SAS és una filial d’OVH Groupe SA, una empresa registrada a la RCS de Lille amb el número 537 407 926 ubicada al 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Declaració a la CNIL

D’acord amb la Llei n° 78-17 de 6 de gener de 1978 relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, aquest web ha estat declarat a la CNIL (Comissió Nacional de Tractament de Dades i Llibertats).

Dret d’accés i rectificació

La informació personal que us concerneix està subjecta a un tractament automatitzat. D’acord amb la Llei n° 78-17 de 6 de gener de 1978, disposa d’un dret d’accés a aquesta informació i, si escau, del dret de rectificació, així com d’un dret d’oposició a la seva conservació. Si voleu exercir aquest dret, només cal que us poseu en contacte amb:

SPL Trio Pyrénées

Propietat intel·lectual

Tot aquest web està protegit per la legislació francesa i internacional relativa a la propietat intel·lectual. Tots els drets de reproducció estan reservats. Tots els textos que integren aquest espai no poden, d’acord amb l’article L122-4 del codi de propietat intel·lectual, ser objecte de cap representació o reproducció, total o parcial, en qualsevol suport, sense l’autorització expressa i prèvia del director de la publicació. L’incompliment d’aquesta prohibició constitueix un acte de falsificació que pot implicar la responsabilitat civil o penal del seu autor. La informació comunicada al lloc es proporciona únicament a títol informatiu, no és contractual i no pot assumir la responsabilitat de l’SPL Trio Pyrénées.

Crèdits fotogràfics

  • Les fotos publicades en aquest web són:

    Ja siguin propietat de l’SPL Trio Pyrénées i/o dels seus socis.
    O siguin fotos lliures de drets d’autor

Queda totalment prohibit qualsevol ús d’aquestes imatges fotogràfiques sense l’autorització prèvia del servei de fototeca. Les condicions generals d’ús queden expressament subjectes al que disposa el Codi de Propietat Intel·lectual.

Crèdits fotogràfics : SPL Trio Pyrénées, SAEM Compagnie des Pyrénées, Unsplah, Pexels, Flaticon.

Es poden produir errors de visualització en aquest lloc, l’SPL Trio Pyrénées demana disculpes per endavant per qualsevol error que es trobi.